Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συνάντηση με τον Εθνικό Εισηγητή για την καταπολέμηση της εµπορίας ανθρώπων και τον Διευθυντή του Γραφείου των ΗΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων & παράνομης διακίνησης μεταναστών

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την Τρίτη 4 Απρίλη και στο περιθώριο της Διημερίδας των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κας Μαρίας Γιαννακάκη, του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εµπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ηρακλή Μοσκώφ και του Διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών, κ. Ηλία Χατζή.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα, τέθηκε επί τάπητος η πολυπλοκότητα της προσπάθειας καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, σε σχέση αλληλεξάρτησης με τη νομική ρύθμιση άλλων θεμάτων, όπως η μετανάστευση, η χορήγηση ασύλου, η πορνεία, η εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η ανεργία, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κ.ά. Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ενός, αλλά περισσοτέρων κλάδων δικαίου, κυρίως δε του ποινικού, του εργατικού, του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, καθώς επίσης και της εγκληματολογίας.

Σημειώθηκε πως τα δύο τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν περισσότερες συλλήψεις αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των αστυνομικών, τη βελτίωση του ελέγχου διακίνησης αιτούντων άσυλο, την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων νόμιμων υπηρεσιών για τα θύματα, την ενίσχυση των διαδικασιών δίωξης και καταδίκης των δραστών, συμπεριλαμβανομένων και δημοσίων υπαλλήλων που φέρονται να εμπλέκονται σε περιπτώσεις σωματεμπορίας, την ενδυνάμωση της Διεθνούς Συνεργασίας για την καταπολέμηση του φαινομένου της σωματεμπορίας γυναικών και όλα τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν Εθνικά Σχέδια Δράσης για την καταπολέμησή της.

Επίσης, επισημάνθηκε η βελτίωση της κατάστασης στη χώρα μας, όπως όμως και η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του ζητήματος, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των αυξημένων προσφυγικών ροών που δέχεται η χώρα τα τελευταία δύο έτη.
Υπήρξε κατά τη συνάντηση κοινή εκτίμηση πως οι πρόσφατες Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση του φαινομένου, κινούμενες στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, στην αύξηση των ευκαιριών βιοπορισμού των ανθρώπων αυτών, ενώ ο εντοπισμός, η παραπομπή και η παροχή υπηρεσιών στους επιζήσαντες σεξουαλικής ή/και εργασιακής βίας οφείλει να ενισχυθεί περαιτέρω. Η πρόληψη οφείλει να εστιαστεί στη δημιουργία χώρων φιλοξενίας με επαρκείς προδιαγραφές υποδοχής και μηχανισμούς πρόληψης, στον έγκαιρο εντοπισμό επιζησάντων και στη συστηματική παραπομπή στους αρμόδιους φορείς, καθώς και στη διασφάλιση ποιοτικής και επαρκούς κάλυψης παρεχομένων υπηρεσιών (νομική, ιατρική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και πρόσβαση σε ασφαλείς δομές).

Τέλος, κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε η δρομολόγηση σειράς παρεμβάσεων και δράσεων, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών και των δημοσίων υπαλλήλων αναφορικά με τη φύση, τα χαρακτηριστικά και την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, με την κα Γιαννακάκη να τονίζει την αταλάντευτη προσήλωση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο να σταθεί αρωγός και συντονιστής κάθε τέτοιας προσπάθειας.

 

Εμπορία

Χαιρετισμός στη Διεθνή Διάσκεψη SheDecides (Βρυξέλλες, 2 Μάρτη 2017)

Έχουν παρέλθει 37 χρόνια από την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των Γυναικών. Στο προοίμιο της, μάλιστα, τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς των γυναικών στην πρόοδο της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας, ταυτόχρονα, εμφατικά, ότι ο ρόλος της γυναίκας στην τεκνοποίηση δεν πρέπει να είναι αιτία διακρίσεως. Στο επίπεδο των νομικών δεσμεύσεων τη Σύμβασης στο άρθρο 16 παρ. 1 εδ. Ε' προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι Τα κράτη μέλη θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις και ότι ειδικότερα θα διασφαλίζουν, με βάση την ισότητα ανδρών και γυναικών, το δικαίωμα τους να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα για τον αριθμό και τα χρονικά διαστήματα που θα φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους και το δικαίωμα τους για πληροφόρηση, μόρφωση και λήψη των μέσων που θα τις καταστήσουν ικανές να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα.
Η σημαντικότητα της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών είναι κάτι παραπάνω από ουσιώδης. Και αυτό γιατί μέσα από τις προβλέψεις της οι γυναίκες ανά την υφήλιο αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα υποκείμενα στο δίκαιο αλλά και στην κοινωνία. Παράλληλα στις δεσμεύσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών, αποτυπώθηκε η διάσταση της έμφυλης ταυτότητας των γυναικών τόσο ως προς την ατομική όσο και ως προς τη συλλογική της έκφραση. Το δικαίωμα κάθε γυναίκας, λοιπόν, να αποφασίζει, για τη διακοπή αλλά και για την έναρξη του τοκετού, βρίσκεται, ακριβώς, στον πυρήνα της ατομικής έκφρασης της έμφυλης ταυτότητας τους, η οποία συνδέεται με τον αυτοπροσδιορισμό αλλά και με το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας. Αυτοπροσδιορισμός, όμως, δεν θα πρέπει αν λησμονούμε, σημαίνει, για κάθε γυναίκα δικαίωμα στην απόφαση για τη διαχείριση του σώματος της ζωής και του μέλλοντος της.
Η χώρα μου ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που αναγνώρισαν το δικαίωμα της γυναίκας να ελέγχει πότε και αν θα γίνει μητέρα, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα μέτρα ενημέρωσης προκειμένου η άμβλωση να μην αντιμετωπίζεται ως μέσο αντισύλληψης, αλλά ύστατη λύση. Και ως τέτοιο καλούμεθα να το προστατεύσουμε σήμερα, ενισχύοντας παράλληλα όλα αυτά τα μέτρα και τις δομές που προστατεύουν και ενθαρρύνουν την μητρότητα και δημιουργούν το πλέγμα εκείνων των πολιτικών που θα επιτρέπουν στην γυναίκα να απολαμβάνει αυτό το υπέρτατο δώρο της φύσης.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή να εκπροσωπήσω, σήμερα, σε αυτή την πρωτοβουλία στις Βρυξέλλες, την Ελληνική Κυβέρνηση, καθώς, παρά το δρόμο που διανύθηκε ανά την υφήλιο για τη θεσμική και νομική αναγνώριση της άμβλωσης ως δικαιώματος, δυστυχώς, βλέπουμε, ότι επανέρχονται στο προσκήνιο φωνές αμφισβήτησης του. Σε αυτές τις φωνές οφείλουμε να σταθούμε με σκεπτικισμό. Με σκεπτικισμό, γιατί, τα επιχειρήματα τους εκκινούν από τη στρέβλωση των λόγων για τους οποίους η άμβλωση αναγνωρίστηκε ως δικαίωμα κοινωνικά. Οι λόγοι αυτοί συνδέθηκαν, έπειτα και από τις διεκδικήσεις των φεμινιστικών κινημάτων, με το σεβασμό των γυναικών ως υποκειμένων, που μπορούν να επιλέγουν, να εκφράζονται και να διεκδικούν οτιδήποτε αφορά τη ζωή, την ταυτότητα και το σώμα τους. Γιατί η μητρότητα και ο οικογενειακός προγραμματισμός περιλαμβάνουν και το δικαίωμα της εκούσιας και ώριμης επιλογής τους, που θα προέρχεται έπειτα από σαφή και ανεμπόδιστη ενημέρωση. Σε αυτές τις φωνές, κυρίες και κύριοι, όλες και όλοι θα πρέπει να αντιτάξουμε τον ανθρώπινο, βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα του δικαιώματος στην άμβλωση. Διότι το δίκαιο και οι δεσμεύσεις του ξεκινούν από και καταλήγουν πάντα στον άνθρωπο. Είναι κάτι, άλλωστε, που το οφείλουμε στην δέσμευση μας για τη δημιουργία κοινωνιών προόδου, κοινωνιών χωρίς διαχωριστικές γραμμές. Είναι κάτι που το οφείλουμε σε όλες τις γυναίκες ανά την οικουμένη, στους αγώνες τους και στο δικαίωμα τους να ελπίζουν σε έναν κόσμο πραγματικής ισοτιμίας, δικαιοσύνης και κυρίως σε έναν κόσμο ανθρωπιάς.

12270368 952035571556670 1877401822 n

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέως Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίας Γιαννακάκη, με την Ειδική Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, κα Κατερίνα Γιάντσιου

Η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Γιαννακάκη, συναντήθηκε με την Ειδική Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, κα Κατερίνα Γιάντσιου, προκειμένου να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συντονισμού μεταξύ των δύο Γραμματειών.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα Εκπαίδευσης και στην ανάγκη αντιμετώπισης, τόσο της ελλιπούς και μη συστηματικής φοίτησης των παιδιών Ρομά στα σχολεία, όσο των μεγάλων ποσοστών σχολικής διαρροής.
Συμφωνήθηκε ότι είναι αναγκαίος ένας μακρόπνοος σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος θα βασίζεται τόσο στις διαπιστωμένες γενικές ανάγκες του πληθυσμού όσο και στην εξατομίκευση, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τις συστάσεις των Διεθνών Οργανισμών.
Η Στέγαση είναι ένα ζήτημα που εξετάζεται σε όλες τις παραμέτρους του, σε άμεση διαβούλευση με τους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες και που οι απόπειρες επίλυσής του στο παρελθόν δημιούργησαν προβλήματα που επείγει να αντιμετωπιστούν σήμερα με τρόπο διαφανή και πρόσφορο για τους Ρομά, αλλά και με σεβασμό προς τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων.
Συμφωνήθηκε επίσης να δοθεί έμφαση στις γυναίκες Ρομά που καθίστανται ευάλωτες λόγω των πολύ κακών συνθηκών διαβίωσης, και των αυξημένων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Η ενδυνάμωση αυτών των γυναικών είναι απαραίτητη με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
Οι δύο Γραμματείς συμφώνησαν ως προς την ανάγκη άμεσης συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς για να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και διασπάθιση χρόνου, αλλά και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων.

 

4 1

 

 

Γιαννακάκη στο «Π» για τα «Σκυλιά του Πολέμου»: Καμία ανοχή σε πράξεις ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσεως

Γιαννακάκη στο «Π» για τα «Σκυλιά του Πολέμου»: Καμία ανοχή σε πράξεις ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσεως

 

«Δεν μπορούμε να συγχέουμε την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης με την ρητορική του μίσους», δήλωσε στο «Π» η γενική γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, Μαρία Γιαννακάκη, η οποία έστειλε στην εισαγγελία δίωξης ρατσιστικού εγκλήματος δημοσίευμα του «Π» για την ακραία ρατσιστική σελίδα στο Facebook «Σκυλιά του πολέμου The comeback».

«Πρέπει να διακρίνουμε που τελειώνει η άποψη του καθενός από εμάς και που αρχίζει η σπορά του μίσους, η προσβολή της προσωπικότητας και των θεμελιωδών Δικαιωμάτων», συμπληρώνει.

Στη συνέχεια, η Μ. Γιαννακάκη επισημαίνει ότι «στη Δημοκρατία εξίσου κατοχυρωμένα είναι το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα», προσθέτοντας πως «η ανωνυμία του διαδικτύου δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την διασπορά ρατσιστικού λόγου και δεν σημαίνει αδυναμία ταυτοποίησης του χρήστη».

Αναλυτικά, ολόκληρη η δήλωση της Μ. Γιαννακάκη:

«Δεν μπορούμε να συγχέουμε την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης με την ρητορική του μίσους. Πρέπει να διακρίνουμε που τελειώνει η άποψη του καθενός από εμάς και που αρχίζει η σπορά του μίσους, η προσβολή της προσωπικότητας και των θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στη Δημοκρατία εξίσου κατοχυρωμένα είναι το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Η ανωνυμία του διαδικτύου δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την διασπορά ρατσιστικού λόγου και δεν σημαίνει αδυναμία ταυτοποίησης του χρήστη. Η Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ιδιαίτερα το Πρόσθετο Πρωτόκολλο δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών και αφορά στην ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσεως, οι οποίες έχουν διαπραχθεί μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Πολιτεία δεν είναι δυνατόν να είναι απαθής σε επιθέσεις στα Δικαιώματα, ανεξαρτήτως του αριθμού των αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων. Αναλογιζόμαστε λοιπόν, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη πολιτικών προσώπων ή εκπροσώπων της Εκκλησίας τη στιγμή που τα λόγια τους απευθύνονται σε ευρύ κοινό.

Ο νόμος 4285/2014 αφορά σε όλους τους διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια και η Δικαιοσύνη θα επιλαμβάνεται αυτών που τον παραβιάζουν».

 

2 10

Δήλωση για τη ρατσιστική παραποίηση του τηλεοπτικού σποτ για την ένταξη των προσφυγόπαιδων στα σχολεία

Η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Γιαννακάκη, υπέβαλε σήμερα αναφορά στις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων, σχετικά με την απαράδεκτη και μισάνθρωπη παραποίηση του τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος για την ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση.

Η Πολιτεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή στο ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τη ρητορική μίσους, ιδιαίτερα όταν αυτή στρέφεται κατά παιδιών.

Κάθε ρατσιστική ενέργεια προσβάλλει βάναυσα τις θεμελιώδεις Αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος και τις αξίες του Ανθρωπισμού και θα βρίσκει απέναντί της την άμεση και συντεταγμένη απάντηση της Πολιτείας.

 

vlcsnap-2017-01-16-13h44m27s688

Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά